MISSIE

Onze missie is het realiseren van een duurzame leefomgeving.

VISIE

Plug In novatie wil met passie en plezier duurzame leefomgevingen realiseren door gebruik te maken van innovaties op het gebied van techniek, samenwerking en energie, waarbij wij stellen dat:

Innovaties noodzakelijk zijn om balans te brengen tussen goede leefomgevingen voor mensen en draagkracht van de aarde.

Innovaties nodig zijn om de traditionele bouwprocessen te transformeren tot processen met minder faalkosten, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een betere prijs-kwaliteit verhouding.

Innovaties nodig zijn om de traditionele, op economische gronden gebaseerde, organisaties en haar verdienmodellen te transformeren tot netwerkprocessen waarbij kennis wordt gedeeld en verdienmodellen een logisch gevolg zijn in plaats van een doel.

 

Innovaties nodig zijn om te komen tot gebruik en opwekking van uitsluitend duurzame energie.

PROFIEL EN HISTORIE

Plug-In novatie is in 2013 ontstaan op basis van de werkzaamheden van het toenmalige Het Architectenhuis. Tijdens de realisatie van mooie gebouwde omgevingen stoorde de eigenaar (Ronald Plug) van Het Architectenhuis zich al jaren aan de verspilling van materiaal en informatie in “de bouw”.

Besloten werd een aparte bv op te richten met als doel de traditionele bouwmethoden te transformeren tot efficiënte industriële bouwmethoden. Tijdens de zoektocht naar betere bouwmethoden kwamen Plug-In novatie Roy Venekamp tegen (indertijd transitiemanager bij IBM Vastgoedregie). Samen ontwikkelde wij een universeel ontwikkelmodel voor de realisatie van gebouwde omgevingen, de Un-Plugged-formule.

Vanuit dit model werd een industrieel bouwproces ontwikkeld waarbij de traditionele bouw werd getransformeerd tot een assemblageproces op basis van industrieel vervaardigde halffabricaten. Door de bij het proces betrokken vooruitstrevende netwerkpartners, waaronder 4YEF, werd in april 2018 Plusleven opgericht, waarin Plug-In novatie als mede-eigenaar van Plusleven verantwoordelijk is voor de industriële ontwerpen van onze gebouwde omgeving.

Plusleven ontwikkeld gebouwde omgevingen waarin comfortabel en gezond wonen zonder energierekening  het uitgangspunt is.